Apunts classe i Activitats
....................
Webs, Videos, Simuladors i altres
Teoria:
1.- Introducción al cálculo vectorial

1.- Definició de vector
2.- Aplicacions en física
3.- Aplicacions en matemàtiques
Activitats:
2.- Activitats càlcul vectorial


Video sobre vectors : Vectors