a) Pautes que cal seguir per a resoldre un problema:

1.- Com resoldre un problema. Passos que cal seguir
2.- Exemple de resolució

b) Presentacions assignatures

FÍSICA I QUÍMICA 4t ESO

[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found

2.- Criteris i eines d'avaluació FQ 4t ESO :
[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not FoundFÍSICA I QUÍMICA 1r BATXILLERAT

[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found

2.- Criteris i eines d'avaluació FQ 1r Batx :
[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found

3.- Informació prova EXTRAORDINÀRIA : (Trobareu la informació a Material Complementari 1r Batx)


FÍSICA 2n BATXILLERAT

[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found

2.- Criteris i eines d'avaluació Física 2n Batx :
[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found

3.- Contingut proves PAU
  • [[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found
  • [[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found
4.- Models prova PAU i criteris de correcció:
  • [[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found
  • [[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found
  • Prova PAU 2011 corregida.pdf
  • [[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found
  • [[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found
  • [[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found
5.- Web amb les resolucions :

C) Adreces web física i física i química:


d) SIMULADORS