Presentació Assignatura
.
.

Treballem la competència matemàtica:

1.- Dossier problemes competència matemàtica

.
.

Bloc 1. ARITMÈTICA .........................................................


- Treballem a l'aula

1.- Dossier de treball :Dossier repàs aritmètica 16-17

2.- Solucionari: Dossier repàs Aritmètica - Solucionari


- Treballem a casa


- Activitats de reforç
F01 Activitats reforç ENTERS
Solucionari: Activitats reforç enters - solucionari
F02 Activitats reforç FRACCIONS
Solucionari: Activitats reforç fraccions - solucionari

- Activitats de nivell mitjà
F01 Activitats nivell mitjà enters
Solucionari: Activitats nivell mitjà enters - solucionari
F02 Activitats nivell mitjà FRACCIONS
Solucionari: Activitats nivell mitjà fraccions - solucionari

- Activitats d'ampliació
F01 Activitats ampliació enters
Solucionari :
File Not Found
File Not Found

F02 Activitats Ampliació fraccions
Solucionari: Activitats Ampliació fraccions - Solucionari

Bloc 2. GEOMETRIA.........................................................


1.- Figuras geométricas
2.- Áreas y Volúmenes de Cuerpos geométricos

3.- Donald en la tierra mágica de las matemáticas
.
Proposta de treball
1.- Planificació treball geometria
2.- Proposta de treball
3.- Activitats Geometria
Cossos geomètrics 2n ESO

Bloc 3. ÀLGEBRA............................................................


1.- Adreça web de referència : Expressions algebraiques
2.- Activitats: traducció expressions algebraiques
3.- Fitxes activitats:
Llenguatge
algebraic
- F01. Activitats traduir enunciats
- F02. Llenguatge algebraic 1
- F03. Llenguatge algebraic 2
- F04. Llenguatge algebraic 3
- F05. Llenguatge algebraic 4
- Resolució llibre Pag117
Valor
numèric
- F06. Valor numèric
- Resolució llibre Pag119
- Resolució llibre Pag119-137
Monomis

- Resolució llibre Pag121-123 A
- Resolució llibre Pag121-123 B
Polinomis
- F07. Polinomis
- F08. Operacions amb polinomis
- F09 Com Sumar i restar polinomis
- F10 Com multiplicar polinomis
- F11 Operacions amb polinomis
- F12 activitats variades
- F13 Operacions polinomis
- Resolució F07. Polinomis
Ampliació
(OPCIONAL)
- F14 Divisió de polinomis

Bloc 4. EQUACIONS..........................................................


1.- Adreça web de referència: Equacions
2.- Resolució equacions 1r grau:

3.- Resolució problemes :


Bloc 5. FUNCIONS..........................................................


1.- Adreça de referència: Funcions
2.- Funcions: Un exemple
3.- Problema de funcions lineals 1
4.- Problema de funcions lineals 2
5.- Problema de funcions lineals 3
6.- Problema de funcions lineals 4
7.- Problema de funcions lineals 5
8.- Identifica la funció amb la seva representació
9.- Representació funcions no lineals
10.- Activitats repàs funcions lineals
11.- Problemes de funcions lineals 6
12.- Problema de funcions lineals 7

Treball de repàs per a l'estiu:

Aquí teniu un dossier per a repasar aquest estiu alguns dels continguts treballats al llarg del curs. Teniu el dossier de repàs i també el Solucionari d'aquest dossier.
1.- Dossier treball repàs estiu Matemàtiques 2n ESO
2- Solucionari Dossier treball repàs estiu