FÍSICA

Unitat 1

1.- Què és la ciència?
2.- Guió Pràctica Llei de Hooke
3.- Com fer gràfiques amb EXC
4.- Representació vectors
5.- Web sobre vectors
6- Problemes de Vectors 1
7.- Problemes de Vectors 2

Unitat 2

1.- Què és la cinemàtica?
2.- Guió Estudi moviments. Velocitat mitjana
3.- Simulador Pràctica Velocitat mitjana
F01. Exercicis de CINEMÂTICA
F02. Activitats repàs MRU i MRUA.pdf
Com estructurar un problema

Procès de recuperació i millora de nota - 1a Avaluació

Procés de recuperació 1a aval suspesos

Unitat 3

1.- Les lleis de Newton en 2 minuts
2.- Video: Les lleis de Newton
3.- Lleis de Newton
4.- Problemas para repasar Dinámica

Unitat 4 : Fluids

Adreça web per a revisar i ampliar la informació: Pressió en fluids
Principi de Pascal
Com funciona un gat hidràulic
Pascal's Law
Problemes i exemples resolts de fluids
Simuladors Principi Arquímedes:
1.- Principi Arquímedes I
2. - Principi Arquímedes II

Dossier repàs problemes fluids

Procès de recuperació - 2a Avaluació

Procés de recuperació 2a aval suspesos - 17-18
.

Unitat 5

Dossier Treball i Energies
1.- Problemes repàs Energies
2.- Problemes repàs PCE

QUÍMICA ---------------------------------------------------------


  • Taula periòdica:
Taula periòdica:
(models imprimibles)
NISTperiodic-table (en anglès).pdf
taula-periodica.pdf
Taula periòdica.docx
Taula periòdica:
(interactiva)
Taula interactiva
Taula periòdica:
(examen)
Taula periòdica examens.doc

(usos elements)
Amb exemples d'usos dels elements
  • Activitats inicials
Video: Explicant la matèria
Fitxa treball: Damero Químico


Unitat 1: Model cinetico-molecular

1.- PR2 U2 Propietat dels gasos.pdf
2.- Model cinetico - Molecular
2.1.- Teoria molecular de la matèria (video)
2.2.- La matèria i la teoria molecular (video)
2.3.- Qüestionari videos
2.4.- Model Cinetico-molecular dels Gasos
3.- Lleis dels gasos
3.1- Power lleis dels gasos
3.2.- Simulador comportament gasos (P,V,T)
4.- Canvis d'estat
4.1.- Canvi estat.ppt
4.2.- PR3 U2 Canvi estat de la matèria


Unitat 2: ESTRUCTURA DE L'ÀTOM
a) Treball:
Proposta treball estructura àtom
b) Videos:
1.- Què és un àtom segons Cantinflas
2.- L'energia nuclear
3.- Models atòmics i l'àtom
4.- Model actual i comportament dels atoms
5.- espectres d'emisió i absorció
6.- Configuració electrònica
c) Presentacions:
Estructura dels àtoms.ppt
Configuració electrònica
Massa molecular relativa.ppt


Unitat 3: ENLLAÇ QUÍMIC
1.- Enllaç químic (presentació)
2.- Enllaç químic (video 1)
3.- Enllaç químic (video 2)
3 - Tipus enllaç químic Activitats


Unitat 4: REACCIONS QUÍMIQUES
1.- Lleis ponderals, llei de Dalton i Hipòtesi d'Avogadro
2.- Hipòtesi d'Avogadro (video)
3.- Concepte de Mol (video)
4.- Concepte de Mol (video 2)
5.- Activitats ajust reaccions químiques
PR. Mesura del PH i Neutralització

FORMULACIÓ INORGÀNICA
Formulació Inorgànica (dossier 4t ESO)
Ejercicios Formulación Inorgánica I
Ejercicios Formulación Inorgánica I - soluciones
a formular! (activitat interactiva)