PLANIFICACIÖ : Planificació U12,13,14 F. MODERNA.pdf

PRINCIPIS DE RELATIVITAT ESPECIAL


Resum Teoria: U12 Relativitat
Resolució problemes:

1.- Video (28'): Transformades de Lorentz
2.- Video (28'): Espai i temps
3.- Video (veure del 15:57-22:14): Relativitat especial1
4.- Video (6'): Relativitat especial 2
..

QUÀNTICA


Resum Teoria : U13 Teoria Quàntica
Resolució Problemes:

1.- Video (27'): Partícules i ones (comportament ona-corpuscle)
2.- Video (4'): Espectres d'absorció i emissió
3.- Video (45') (ampliació): Principi Indeterminació
4.- Video (6'): Experiment doble escletxa (Dr. Quantum)


FÍSICA NUCLEAR


Resum Teoria : U14. Física Nuclear


Ampliació : Ampliació física nuclear.pdf


Leyes del desplazamiento radiactivo


Partículas elementales.pdf


Resolució Problemes:


Proves selectivitat física moderna
U12 Resolució activitats llibre (relativitat)
U13 Resolució activitats llibre (quàntica)
U14 Resolució activitats llibre (nuclear)