CAMP ELÈCTRIC


Webs de referència per a consultar:

1.- Camp elèctric (Govern de Castella)
2.- Camp elèctric(UPM)
Video Electrostàtica i Llei de Coulomb :

28. Electrostàtica(primers 15')
Video sobre Camp elèctric :

29. Camp elèctricMoviment de càrregues en camps uniforms:

Simulador moviment en camp uniform
Treball del camp en diverses situacions:

Càlcul treball del camp elèctric
1.- Problemes I : Camp elèctric

Teoria : Teorema de Gauss

Teorema de Gauss
Veure video Camp elèctric (minuts 14:30 a 16:30)
Aplicació teorema de Gauss
Conductor en equilibrio electrostatico.pdf

Conductores en equilibrio electrostático
Veure video Camp elèctric (minuts 16:30 a 18:30)Teoria sobre el Camp Elèctric


Presentació del Camp Elèctric


Vocabulari sobre el Camp Elèctric


Mapa Conceptual sobre el Camp Elèctric


Problemes Resolts de Camp Elèctric


Exemple de Prova de Camp Elèctric

CAMP MAGNÈTIC


Planificació:
[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found


Webs de referència per a consultar:

Magnetisme
Video sobre Camp magnètic:

35. Camp magnètic
Video sobre aplicacions del camp magnètic:

Aplicacions
Simulador Camps sobre espires

Camp sobre una espira
Moviment de les càrregues:

Moviments de les càrregues en camps magnètics
Funcionament del Ciclotró

video 1 ; video 2 ; video 3
1.- Camps magnètics creats per diferents elements


[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found


[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found

Unitat 4. Camp Magnètic


[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found


[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found


[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found


[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found

INDUCCIÓ ELECTROMAGNÈTICA


Planificació:
[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found


Video sobre Inducció:

Inducció electromagnètica
Simuladors

Simuladors electromagnetisme
Flux. Com variar-lo
Video transformadors:

Funcionament transformadorProblemes inducció electromagnètica

Problemes PAU electromagnetisme :

Proves selectivitat electromagnetisme[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found


[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found


[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found


[[image:/i/file_not_found.png width="32" height="32" caption="File Not Found"]]File Not Found


Exercicis sobre Corrents Induïts